| ormschool | หน้าแรก | ความมุ่งมั่นของเรา | แอดมิชชั่นติด ไม่ผิดคณะ | ติดต่อกองทุน

 

ormPhysics
ถ่ายทอดความทรงจำ จากโรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ชื่อดัง

ไฟฟ้า
 
ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 1

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 2

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 3

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 4

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 5

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 6

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 7


ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 8

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 9

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 10

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 11

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 12

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 13

ormPhysics : ไฟฟ้า ตอนที่ 14

แม่เหล็กไฟฟ้า
ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 3

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 4

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 5

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 6

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 7

ormPhysics : แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 8

 

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1


ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9

ormPhysics : การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 10

 

มวล แรง กฎนิวตัน
 
ormPhysics : มวล แรง กฎนิวตัน ตอนที่ 1

ormPhysics : มวล แรง กฎนิวตัน ตอนที่ 2

ormPhysics : มวล แรง กฎนิวตัน ตอนที่ 3