| ormschool.com | Home ormServe | ormCorner | Manual | Example |
: สนามหญ้า กลายเป็นจุดที่เข้าถึง
..ความรู้ได้อย่างง่ายดาย
ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ฉบับวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า23

ormCorner
นวัตกรรมกระจายความรู้ แบบไร้สาย ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ดูความรู้ฟรี ไม่ง้อกวดวิชา

.....ormCorner คือมุมสะสมความรู้ฟรี ที่ormschool
อยากให้นวัตกรรมormServeของเรา มีบริการทุกที่

.....ormCornerเครื่องแรกของประเทศ ได้ติดตั้งแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4 น้องๆสามารถไปนั่งดูความรู้ฟรี ได้เลย
เพียงนำnotebook ,netbook, ipad , ipod touch , iphone ,Tabletไปด้วย ไม่ต้องใช้เน็ต เพียงเชื่อมต่อWiFi ก็ดูความรู้ฟรีได้ทันที

วิธีการดูความรู้ฟรี ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจามจุรีสแควร์
1. ใช้WiFiของคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อNetwork ไปยัง Network ชื่อ ormCORNER
2. เปิดBrowser แล้ว พิมพ์ในช่องurl ชื่อ http://ormserve.local  หรือ  192.168.1.254 แล้วกดEnter
3. เลือกดูความรู้ได้ตามต้องการormCorner ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจามจุรีสแควร์ ชั้น4 ดูความรู้ฟรีได้เลย :)

.....
.....
เราอยากจะขอเชิญชวนให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่อง
เที่ยว หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริการความรู้
ฟรีนี้กับนักเรียน เมื่อมีนักเรียนใช้บริการของท่าน นักเรียนจะ
ได้สะสมความรู้ฟรีด้วย

เหมาะสำหรับ
1.ห้องสมุด
2.สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม
ที่พัก รีสอร์ท
3.คอนโด หมู่บ้าน
4.โรงพยาบาล
5.ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
6.ร้านไอติม
7.ร้านข้าวแกง
8.ร้านของชำ
9.ห้องสมุดเทศบาล
10.อบจ อบต
11.Food court
12.ฯลฯ

ความรู้ให้ดูฟรีเสร็จแล้วจำนวน 15,000 คลิป หรือจำนวน 2,190 ชั่วโมง ครบทุกวิชาหลัก ครบทุกเนื้อหา ครบทุกการตะลุยโจทย์ ซึ่งเป็นความรู้ชั้นดี จากที่1ของประเทศ จากเจ้าของเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการ จากผู้ได้คะแนนสูงสุดในวิชาต่างๆ และจากผู้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละคน ที่เคยเรียนแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นที่1ประเทศ กลับได้เหรียญโอลิมปิกวิชาการ เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้จากคนเก่ง ฟังคนเก่ง และกลายเป็นคนเก่งตาม

1.ormBio จำนวน 164 ตอน 152.55 ชั่วโมง
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
Cell
อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
ระบบนิเวศน์และประชากรศาสตร์
พืช (Plant World)
การสืบพันธุ์
พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ
ระบบในร่างกาย1
ระบบในร่างกาย2
ระบบสืบพันธุ์ version2
ระบบประสาท
ต่อมไร้ท่อ
พืช version2
การเคลื่อนที่ของสัตว์
ระบบขับถ่าย
ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ
การสลายอาหารระดับเซลล์
การย่อยอาหาร
ระบบภูมิคุ้มกัน
การศึกษาชีววิทยาและการใช้กล้องจุลทรรศน์ version2
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ version2
กลไกการทำงานของเยื่อหุ้ม
ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต (Metabolism)
พันธุศาสตร์เบื้องต้น version2
สารพันธุกรรม version2

2.ormChem Classic จำนวน 79 ตอน 72.81 ชั่วโมง
โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสารสัมพันธ์
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส
ไฟฟ้าเคมี
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์
สารชีวโมเลกุล

3.ormPhysics2 จำนวน 81 ตอน 79.13 ชั่วโมง
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสสลับ
แม่เหล็กไฟฟ้า
ความร้อน ก๊าซ ทฤษฎีจลน์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เสียง
ฟิสิกส์อะตอม

4.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาฟิสิกส์ เวอร์ชั่น2 จำนวน 109 ตอน 101.93 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT กรกฎาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT ตุลาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT มีนาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ปี2548 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2547 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2547 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2546 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2546 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2545 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2545 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2544 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2544 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2543 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2543 Version2

5.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาเคมี เวอร์ชั่น2 จำนวน 119 ตอน 112.06 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ปี2548
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2547
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2547
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2546
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2546
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2545
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2545
เฉลยข้อสอบเคมีPAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT ตุลาคม ตอน1ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT ตุลาคม ตอน2ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2549 version2
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2550
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2551
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2549 version2
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2550
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2551
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2553

6.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาชีววิทยา เวอร์ชั่น2 จำนวน 55 ตอน 52.14 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบชีววิทยาA-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบชีววิทยาA-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT ตุลาคม ปี2552

7.ormThai ม.ปลาย จำนวน 88 ตอน 76.09 ชั่วโมง
หลักภาษา—ธรรมชาติของภาษา
หลักภาษา—ลักษณะของภาษาไทย
หลักภาษา—ภาษาต่างประเทศ
หลักภาษา—เสียงในภาษา
หลักภาษา—อักษรไทย
หลักภาษา—คำและการสร้างคำ
หลักภาษา—ชนิดของคำ
หลักภาษา—ประโยค
หลักภาษา—ระดับภาษา
หลักภาษา—ราชาศัพท์
ความคิดกับภาษา—มนุษย์กับภาษา
ความคิดกับภาษา—การแสดงทรรศนะ
ความคิดกับภาษา—การโต้แย้ง
ความคิดกับภาษา—การโน้มน้าวใจ
คำและความหมาย--ความหมายนัยตรง นัยประหวัด
คำและความหมาย—คำพ้องรูปพ้องเสียง
คำและความหมาย—การใช้คำให้ถูกความหมาย
คำและความหมาย—หลักการใช้คำเชื่อม
การสื่อสาร—การสื่อสาร
การสื่อสาร—การถามและการตอบ
การสื่อสาร--ข่าว แบบฟอร์ม ประกาศ
การสื่อสาร—การทำรายงาน
การสื่อสาร—ภาษาในการประชุม
การเขียน—ภาษาเขียน
การเขียน—ภาษากำกวม
การเขียน—ลำดับคำ
การเขียน—โวหารการเขียน
การอ่าน—การย่อความ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี—ศิลปะการประพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี—ฉันทลักษณ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี-ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
การอ่านวรรณคดี
วรรณคดี—นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
วรรณคดี—นิทานเวตาล
วรรณคดี—นิราศนรินทร์
วรรณคดี—หัวใจชายหนุ่ม
วรรณคดี—ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
วรรณคดี—มงคลสูตรคำฉันท์
วรรณคดี—กาพย์เห่เรือ
วรรณคดี—ขุนช้างขุนแผน
วรรณคดี—ไตรภูมิ
วรรณคดี—สามัคคีเภทฉันท์
วรรณคดี—สามก๊ก
วรรณคดี--เวสสันดรฯ กัณฑ์มัทรี
วรรณคดี—มัทนะพาธา
วรรณคดี--คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
วรรณคดี—โคลนติดล้อ
วรรณคดี—ลิลิตตะเลงพ่าย
วรรณคดี--อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
วรรณคดี—มหาชาติ
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี(เพิ่มเติม)--ความหมาย ประโยชน์ ประเภท แนวคิด
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี(เพิ่มเติม)—ศิลปะการประพันธ์


8.ormSocial ม.ปลาย จำนวน 81 ตอน 74.84ชั่วโมง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์สากล
กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
หน้าที่พลเมืองฯ
ศาสนา
ประวัติศาสตร์ไทย


9.ormEng2 จำนวน 44 ตอน 38 ชั่วโมง
Vocabulary
Emphatic Sentence Structure
Discourse Maker
Agreement of subject and verb
Pronouns
Question tag
Tense
Conditional Sentences
Direct & Indirect Speech
Subjunctive
Modal Verb
Relative Clause
Non-finite verb
inversion
The use of prefer & would rather
Linking Verb
Comparison
Long Conversation
Song "Que sera sera"
Song "How deep in your love"
reading1
reading2


10.ormMath2 จำนวน 23 ตอน 19.8 ชั่วโมง
ตรรกศาสตร์
กำหนดการเชิงเส้น Version1
กำหนดการเชิงเส้น Version2
แคลคูลัส ม.ปลาย


11.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาคณิตศาสตร์ เวอร์ชั่น2 จำนวน 126 ตอน 122 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2550
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2551
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT มีนาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT กรกฎาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT ตุลาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ปี2548
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2547
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2547
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2546
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2546
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2544
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2544
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2543
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2543


12.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่น2 จำนวน 87 ตอน 84.15 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ปี2541
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2542
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2542
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2543
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2543


13.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาภาษาไทย เวอร์ชั่น2 จำนวน 55 ตอน 52.10 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบภาษาไทย A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาไทย A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2553


14.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาสังคม เวอร์ชั่น2 จำนวน 38 ตอน 34.83 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบสังคม A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบสังคม A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2553


15.GAT เชื่อมโยง จำนวน 10 ตอน 8.72 ชั่วโมง
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับGAT
ตะลุยโจทย์ GAT 4ชุด


16.วิทยาศาสตร์ O-NET ม.ปลาย จำนวน 76 ตอน 67.10 ชั่วโมง
ฟิสิกส์ โอเน็ต
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :โลกและการเปลี่ยนแปลง
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :ธรณีภาค
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :ธรณีประวัติ
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :เอกภพ
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :ดาวฤกษ์
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :กำเนิดระบบสุริยะ
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ :เทคโนโลยีอวกาศ
เคมี : สารชีวโมเลกุล
เคมี : ปิโตรเลียม
เคมี : Polymer
เคมี : ปฏิกิริยาเคมี
เคมี : โครงสร้างอะตอม+ตารางธาตุ
เคมี : ธาตุและสารประกอบ

17.ติดเตรียมฯ-วิทย์ จำนวน 169 ตอน 159.46 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก)ชีววิทยา ปี2549
เฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก)ชีววิทยา ปี2550
กลศาสตร์ติดเตรียม—ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
กลศาสตร์ติดเตรียม--ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
กลศาสตร์ติดเตรียม--แรง มวล น้ำหนัก โพรเจกไทล์ แรงเสียดทาน
กลศาสตร์ติดเตรียม--งาน กำลัง พลังงานกล
กลศาสตร์ติดเตรียม--เครื่องกล คาน พื้นเอียง สกรู ลิ่ม ล้อ เพลา รอก
กลศาสตร์ติดเตรียม—โมเมนตัม
กลศาสตร์ติดเตรียม--ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ อะคีมีดีส แรงลอยตัว
กลศาสตร์ติดเตรียม--ความดัน หลักแบร์นูลลี
ความร้อน--อุณหภูมิ ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน
ความร้อน—ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ความร้อน--สมดุลความร้อน อุณหภูมิผสม
ความร้อน—ความชื้นอากาศ
คลื่น เสียง แสง
พลังงานไฟฟ้า
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2552
เฉลยข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ ปี2551
เฉลยข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ ปี2552
ตะลุยโจทย์เคมีติดเตรียมฯ
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2537
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2538
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม1
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม2
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม3
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม4
ตะลุยโจทย์ชีววิทยาติดเตรียม 300 ข้อ


18.ติดเตรียมฯ-เลข จำนวน 104 ตอน 97.57 ชั่วโมง
สมการเชิงเส้น—ตะลุยโจทย์
ความน่าจะเป็น—ตะลุยโจทย์
ตรีโกณมิติ—ตะลุยโจทย์
เลขยกกำลัง—ตะลุยโจทย์
สถิติ—ตะลุยโจทย์
เรขาคณิตและวงกลมร—ตะลุยโจทย์
การแปรผัน—ตะลุยโจทย์
พื้นที่ผิวและปริมาตร—ตะลุยโจทย์
พหุนาม—ตะลุยโจทย์
สมการกำลังสอง—ตะลุยโจทย์
อัตราส่วนร้อยละ—ตะลุยโจทย์
ปีทาโกรัส—ตะลุยโจทย์
สามเหลี่ยมคล้าย—ตะลุยโจทย์
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2537
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2539
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2540
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2542
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2543
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด1
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด2
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด3
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2551


19.ติดเตรียมฯ-อังกฤษ จำนวน 34 ตอน 30.28 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2534
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2535
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2536
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2537
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2538
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NETม.3 ปี2552
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ


20.ติดเตรียมฯ-ไทย จำนวน 13 ตอน 10.19 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ปี2552
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2537
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย


21.ormMath ม.ต้น จำนวน 125 ตอน 119.92 ชั่วโมง
จำนวนและตัวเลข
คู่อันดับ กราฟ
เลขยกกำลัง
จำนวนจริง
พหุนาม
การแยกตัวประกอบพหุนามและเศษส่วนพหุนาม
สมการ+อสมการ(ตัวแปรเดียวและ2ตัวแปร)
สมการกำลังสองและการแก้ระบบสมการกำลังมากกว่า1
พาราโบลา
การแปรผัน
อัตราส่วนร้อยละ
ความคล้าย
ปีธาโกรัส
ตรีโกณมิติ
ความน่าจะเป็น
สถิติ
พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรขาคณิตและวงกลม
โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง


22.ormSci จำนวน 70 ตอน 62.81 ชั่วโมง
ชีววิทยา ม.ต้น
ชีววิทยา ม.ต้น--กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม.ต้น—การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
ฟิสิกส์ ม.ต้น—แรงที่กระทำต่อวัตถุ
ฟิสิกส์ ม.ต้น—พลังงานกล
ฟิสิกส์ ม.ต้น—พลังงานความร้อน
ฟิสิกส์ ม.ต้น—แสง
ฟิสิกส์ ม.ต้น—พลังงานไฟฟ้า
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ต้น
เคมี ม.ต้น—สารรอบตัว
เคมี ม.ต้น—ธาตุและสารประกอบ
เคมี ม.ต้น--กรด-เบส
เคมี ม.ต้น—การทดสอบสาร
เคมี ม.ต้น—น้ำ
เคมี ม.ต้น—การเปลี่ยนแปลงสาร
เคมี ม.ต้น--การแยกสาร+เซลล์ไฟฟ้าเคมี
เคมี ม.ต้น—กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


23.ormEng1 ม.ต้น จำนวน 37 ตอน 33.83 ชั่วโมง
Introduction to English
Articles
Determinitives
Noun
Element of sentence & Agreement of subject and verb
Tense
Active & Passive Voices
Question tags
Direct & Indirect Speech
Conditional Sentences
Conjunctions
pronouns
Preposition Usage
Collocation
Comparisons
Gerund & Participles


24.ormSocial ม.ต้น จำนวน 33 ตอน 27.71 ชั่วโมง
เศรษฐศาสตร์
ศาสนา
หน้าที่พลเมืองฯ
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย


25.ormThai ม.ต้น จำนวน 53 ตอน 44.64 ชั่วโมง
หลักภาษา—พยัญชนะ
หลักภาษา—คำ
หลักภาษา—ลักษณะภาษาไทยแท้
หลักภาษา—ชนิดของคำ
หลักภาษา—ประโยค
หลักภาษา—ระดับของภาษา
หลักภาษา—การใช้พจนานุกรม
หลักภาษา—แบบฝึกหัดสะกดคำ
หลักภาษา—การใช้คำให้ถูกตามความหมาย
หลักภาษา—คำพ้องรูป
หลักภาษา—กลอน
หลักภาษา--กาพย์ โคลง
วรรณคดีวิจักษณ์ คุณค่าวรรณศิลป์
วรรณคดี—ราชาธิราช
วรรณคดี—บทสามัคคีเสวก
วรรณคดี—ศิลาจารึก
วรรณคดี—รามเกียรติ
วรรณคดี--กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง
วรรณคดี--โคลงสุภาษิต โสฬสไตรยางศ์
วรรณคดี--กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า
วรรณคดี--บทละครพูด เห็นแก่ลูก
วรรณคดี—พระอภัยมณี
วรรณคดี—พระบรมราโชวาท
วรรณคดี—อิศรญาณภาษิต
วรรณคดี--บทพากษ์เอราวัณinvisible hit counter