ormLoad by ormschool

ormschool.com | หน้าแรก | การใช้งานormLoad | ดูหมายเลขMachine ID | ซื้อรหัสผ่าน | แจ้งการชำระเงิน | ผลงานความรู้ล่าสุด | Concept | Profiles |
ormFiles : โหลดให้แล้ว เอาไปเลยทั้งHarddisk | คำถามที่พบบ่อย |

1.หมายเลขMachine ID คือ หมายเลขเฉพาะของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
2.หมายเลขMachine ID ของท่าน จะเป็นหมายเลข ที่นำมาใช้เพื่อแจ้งในการซื้อรหัสผ่าน

3.รหัสผ่านจะใช้ได้กับหมายเลขMachine IDที่แจ้งเท่านั้น

วิธีการดูหมายเลข Machine ID

ท่านมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่ละเครื่องจะมีหมายเลข Machine ID ของเครื่องนั้นๆเป็นของตัวเอง
(เหมือนบ้านเลขที่ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ)

........

ขั้นตอน :
1.เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ที่ต้องการใช้งานกับormLoad ก่อน จะเลือกเครื่องไหนดีหละ

2.เมื่อเลือกเครื่องได้แล้ว ทำการดู Machine ID ของเครื่องนั้น ตามขั้นตอนดังนี้
...2.1 ดาวน์โหลดไฟล์ START คลิ๊ก (START.exe)

...2.2 นำไฟล์ START ไปเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการใช้งานกับormLoad

.........1) นำไฟล์START.exe ไปเปิดในเครื่องNotebookของท่าน (วางไฟล์ไว้บน DESKTOP)
.........


.........2)ดับเบิลคลิ๊กไฟล์ START.exe จะขึ้นDialogดังภาพ ให้คลิ๊ก YES
.........

...2.3 จะปรากฎหน้าจอดังภาพ ท่านจะเห็น หมายเลขMachine ID
...เพียงเท่านี้ เราจะเห็นว่าเครื่องNotebookของเรา มีหมายเลข Machine ID ใด
...


2.4 Copy หมายเลขMachine ID เก็บไว้ใน Word หรือ notepad
2.5 นำหมายเลข Machine ID ไปสั่งซื้อรหัสผ่านormLoadได้
2.6 แล้วท่านจะได้รับ Password ทางอีเมล หลังจากที่ท่านสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว

วิดีโอแนะนำการดูหมายเลข Machine ID