| ormschool | หน้าแรก | ความมุ่งมั่นของเรา | แอดมิชชั่นติด ไม่ผิดคณะ | ติดต่อกองทุน

 

ormBio : พันธุกรรม
โดย ถ่ายทอดความทรงจำ ครั้นพี่ติดแพทย์

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 1
 

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 2

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 3

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 4

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 5

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 6

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 7

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 8

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 9

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 10

ormBio : พันธุกรรม ตอนที่ 11