| ormschool | หน้าแรก | ความมุ่งมั่นของเรา | แอดมิชชั่นติด ไม่ผิดคณะ | ติดต่อกองทุน

 

ormchem Classic
โดย ถ่ายทอดความทรงจำ จากเจ้าของเหรียญเงินเคมีโอลิมปิกวิชาการ

อะตอม
 
ormchem classic อะตอม ตอน 1
 

ormchem classic อะตอม ตอน 2

ormchem classic อะตอม ตอน 3

ormchem classic อะตอม ตอน 4

ปริมาณสัมพันธ์
 
ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 1

ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 2

ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 3

ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 4

ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 5

ormchem classic ปริมาณสัมพันธ์ ตอน 6