ormschool shop
ร้านค้าออมสกูล
-- ออมความรู้ ออมวิชา ออมปัญญา ออมสกูล
[หน้าร้าน][วิธีการสั่งซื้อ][รถเข็น][เกี่ยวกับร้าน]
ormschool.com

PID#25: ormBOX 3 : ติดเตรียมฯ
ราคา 25900.00
พิเศษ 21900.00(รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ)

    
"เขาหาว่าหนูโง่  เขาบอกว่าหนูธรรมดา  
 เขาหัวเราะแล้วชี้หน้า  หนูจึงต้องมา ?ติดเตรียมฯ? ?


 ormBOX 3
จำนวน 655 ตอน 601.756 ชั่วโมง
ราคาปกติ 25,900 บาท ราคาพิเศษ 21,900 บาท (1,000 ชุดแรกเท่านั้น) ชั่วโมงละ 36.39 บาท

?เขาหาว่าหนูโง่ เขาบอกว่าหนูธรรมดา เขาหัวเราะแล้วชี้หน้า หนูจึงต้องมา ?ติดเตรียมฯ? ?
ผลงานชุดนี้ เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของormschool ออกแบบมาให้เฉพาะน้องๆ ม.ต้นโรงเรียนใดก็ได้ในประเทศ ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการสอบเข้าเตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์ฯ ออมสกูลกล้ารับประกันเลยว่า น้องจะสอบติดอย่างแน่นอน ถ้าน้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหา และโจทย์ทุกข้ออย่างทะลุปรุโปร่ง
ความลับของการติดเตรียมฯ คือ การเข้าใจเนื้อหาที่เกินกว่าชั้นม.ต้น ความรู้จากพี่ที่เพิ่งติดเตรียม จากพี่ที่จบเตรียมฯแล้ว จากพี่ที่สอนน้องติดเตรียมทุกคน จากพี่ที่เรียนเตรียมได้ 4.00 ประสบการณ์ของการผ่านสนามสอบมาจริงจะมีอะไรเทียบเท่า
แน่นอนความรู้นั้นไม่มีในระดับม.ต้นที่น้องๆกำลังเรียนอยู่ การเรียนกวดวิชา ใช้เวลาแค่ 40-50 ชั่วโมง ความรู้ก็เป็นเพียงแค่การเกริ่นนำเท่านั้น คนติดเตรียม ใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการฝึกฝน ?ความแตกต่าง? จึงเกิดขึ้น เป็นความแตกต่างที่คน พันกว่าคนเท่านั้น ที่จะสามารถติดเตรียมฯได้
601.756ชั่วโมง คือความสุดยอดที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วในประเทศ ในชั่วโมงนี้
เราเพียงอยากจะบอกว่า หากน้องดูวันละ 1 ชั่วโมง น้องต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี เวลามีไม่มาก ?ลุย!!!?
ประกอบด้วย
1.ติดเตรียมฯ-วิทย์ จำนวน 169 ตอน 159.46 ชั่วโมง
2.ติดเตรียมฯ-เลข จำนวน 104 ตอน 97.57 ชั่วโมง
3.ติดเตรียมฯ-อังกฤษ จำนวน 34 ตอน 30.28 ชั่วโมง
4.ติดเตรียมฯ-ไทย จำนวน 13 ตอน 10.19 ชั่วโมง
5.ormMath ม.ต้น จำนวน 125 ตอน 119.92 ชั่วโมง
6.ormSci จำนวน 70 ตอน 62.81 ชั่วโมง
7.ormEng จำนวน 37 ตอน 33.83 ชั่วโมง
8.ormSocial ม.ต้น จำนวน 50 ตอน 43.02 ชั่วโมง
9.ormThai ม.ต้น จำนวน 53 ตอน 44.64 ชั่วโมง


รายละเอียด ดังนี้

1.ติดเตรียมฯ-วิทย์ จำนวน 169 ตอน 159.46 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก)ชีววิทยา ปี2549
เฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก)ชีววิทยา ปี2550
กลศาสตร์ติดเตรียม?ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
กลศาสตร์ติดเตรียม--ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
กลศาสตร์ติดเตรียม--แรง มวล น้ำหนัก โพรเจกไทล์ แรงเสียดทาน
กลศาสตร์ติดเตรียม--งาน กำลัง พลังงานกล
กลศาสตร์ติดเตรียม--เครื่องกล คาน พื้นเอียง สกรู ลิ่ม ล้อ เพลา รอก
กลศาสตร์ติดเตรียม?โมเมนตัม
กลศาสตร์ติดเตรียม--ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ อะคีมีดีส แรงลอยตัว
กลศาสตร์ติดเตรียม--ความดัน หลักแบร์นูลลี
ความร้อน--อุณหภูมิ ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน
ความร้อน?ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ความร้อน--สมดุลความร้อน อุณหภูมิผสม
ความร้อน?ความชื้นอากาศ
คลื่น เสียง แสง
พลังงานไฟฟ้า
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2552
เฉลยข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ ปี2551
เฉลยข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ ปี2552
ตะลุยโจทย์เคมีติดเตรียมฯ
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2537
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2538
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม1
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม2
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม3
เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม4
ตะลุยโจทย์ชีววิทยาติดเตรียม 300 ข้อ


2.ติดเตรียมฯ-เลข จำนวน 104 ตอน 97.57 ชั่วโมง
สมการเชิงเส้น?ตะลุยโจทย์
ความน่าจะเป็น?ตะลุยโจทย์
ตรีโกณมิติ?ตะลุยโจทย์
เลขยกกำลัง?ตะลุยโจทย์
สถิติ?ตะลุยโจทย์
เรขาคณิตและวงกลมร?ตะลุยโจทย์
การแปรผัน?ตะลุยโจทย์
พื้นที่ผิวและปริมาตร?ตะลุยโจทย์
พหุนาม?ตะลุยโจทย์
สมการกำลังสอง?ตะลุยโจทย์
อัตราส่วนร้อยละ?ตะลุยโจทย์
ปีทาโกรัส?ตะลุยโจทย์
สามเหลี่ยมคล้าย?ตะลุยโจทย์
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2537
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2539
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2540
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2542
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2543
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด1
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด2
แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด3
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2551


3.ติดเตรียมฯ-อังกฤษ จำนวน 34 ตอน 30.28 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2534
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2535
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2536
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2537
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2538
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NETม.3 ปี2552
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ


4.ติดเตรียมฯ-ไทย จำนวน 13 ตอน 10.19 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ปี2552
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2537
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย


5.ormMath ม.ต้น จำนวน 125 ตอน 119.92 ชั่วโมง
จำนวนและตัวเลข
คู่อันดับ กราฟ
เลขยกกำลัง
จำนวนจริง
พหุนาม
การแยกตัวประกอบพหุนามและเศษส่วนพหุนาม
สมการ+อสมการ(ตัวแปรเดียวและ2ตัวแปร)
สมการกำลังสองและการแก้ระบบสมการกำลังมากกว่า1
พาราโบลา
การแปรผัน
อัตราส่วนร้อยละ
ความคล้าย
ปีธาโกรัส
ตรีโกณมิติ
ความน่าจะเป็น
สถิติ
พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรขาคณิตและวงกลม
โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง


6.ormSci จำนวน 70 ตอน 62.81 ชั่วโมง
ชีววิทยา ม.ต้น
ชีววิทยา ม.ต้น--กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม.ต้น?การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
ฟิสิกส์ ม.ต้น?แรงที่กระทำต่อวัตถุ
ฟิสิกส์ ม.ต้น?พลังงานกล
ฟิสิกส์ ม.ต้น?พลังงานความร้อน
ฟิสิกส์ ม.ต้น?แสง
ฟิสิกส์ ม.ต้น?พลังงานไฟฟ้า
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ต้น
เคมี ม.ต้น?สารรอบตัว
เคมี ม.ต้น?ธาตุและสารประกอบ
เคมี ม.ต้น--กรด-เบส
เคมี ม.ต้น?การทดสอบสาร
เคมี ม.ต้น?น้ำ
เคมี ม.ต้น?การเปลี่ยนแปลงสาร
เคมี ม.ต้น--การแยกสาร+เซลล์ไฟฟ้าเคมี
เคมี ม.ต้น?กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


7.ormEng1 ม.ต้น จำนวน 37 ตอน 33.83 ชั่วโมง
Introduction to English
Articles
Determinitives
Noun
Element of sentence & Agreement of subject and verb
Tense
Active & Passive Voices
Question tags
Direct & Indirect Speech
Conditional Sentences
Conjunctions
pronouns
Preposition Usage
Collocation
Comparisons
Gerund & Participles


8.ormSocial ม.ต้น จำนวน 33 ตอน 27.71 ชั่วโมง
เศรษฐศาสตร์
ศาสนา
หน้าที่พลเมืองฯ
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย


9.ormThai ม.ต้น จำนวน 53 ตอน 44.64 ชั่วโมง
หลักภาษา?พยัญชนะ
หลักภาษา?คำ
หลักภาษา?ลักษณะภาษาไทยแท้
หลักภาษา?ชนิดของคำ
หลักภาษา?ประโยค
หลักภาษา?ระดับของภาษา
หลักภาษา?การใช้พจนานุกรม
หลักภาษา?แบบฝึกหัดสะกดคำ
หลักภาษา?การใช้คำให้ถูกตามความหมาย
หลักภาษา?คำพ้องรูป
หลักภาษา?กลอน
หลักภาษา--กาพย์ โคลง
วรรณคดีวิจักษณ์ คุณค่าวรรณศิลป์
วรรณคดี?ราชาธิราช
วรรณคดี?บทสามัคคีเสวก
วรรณคดี?ศิลาจารึก
วรรณคดี?รามเกียรติ
วรรณคดี--กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง
วรรณคดี--โคลงสุภาษิต โสฬสไตรยางศ์
วรรณคดี--กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า
วรรณคดี--บทละครพูด เห็นแก่ลูก
วรรณคดี?พระอภัยมณี
วรรณคดี?พระบรมราโชวาท
วรรณคดี?อิศรญาณภาษิต
วรรณคดี--บทพากษ์เอราวัณ


Catagory : ormBox

 

 

 

invisible hit counter