ormschool 's Concept
ormschool.com | ถ่ายทอดความทรงจำ | ติดเตรียมฯ | ไม่ได้ทำโจทย์ย้อนหลัง10ค.ศ. อย่าเพิ่งคิดเอ็นทรานซ์ | ความรู้เท่าเทียม |

ติดเตรียมฯ
"เขาหาว่าหนูโง่ ..เขาบอกว่าหนูธรรมดา..
เขาหัวเราะแล้วชี้หน้า.. หนูจึงต้องมาติดเตรียมฯ"

ติดเตรียม-วิทย์ , ติดเตรียม-เลข , ติดเตรียม-อังกฤษ ,
ติดเตรียม-ไทย , ติดเตรียม-สังคม
จำนวน 655 ตอน 602 ชั่วโมง
(update)

ความลับของการติดเตรียมฯคือ การมีความรู้ที่เกินกว่าชั้นม.ต้น การกวดวิชาที่ใช้
เวลาแค่40-50ชม. จึงได้แค่เปลือกความรู้ซึ่งไม่เพียงพอ น้องๆรู้มั๊ยคนติดเตรียมใช้
เวลาเป็นร้อยๆชั่วโมงฝึกฝน “ความแตกต่าง” จึงเกิดขึ้น เป็นความแตกต่างที่คนพัน
กว่าคนเท่านั้น ที่จะสามารถติดเตรียมฯได้ มาสร้างความแตกต่างในความรู้ที่เกิน
ชั้นม.ต้น กับผลงานชิ้นโบว์แดง ชุดติดเตรียมฯ มีความรู้ให้น้องสะสมถึง 704
ชั่วโมง
ซึ่งเป็นความรู้ติดเตรียมฯที่ดีที่สุด จากพี่เตรียมฯที่เก่งที่สุด


 


 

เหมาะสำหรับ
1.น้องเพิ่งจบป.6
2.น้องม.1-3 ที่อยากติดเตรียมฯ
3.จับฉลากไม่ได้โรงเรียนดัง ขอซุ่ม3ปี ติดเตรียมฯ
4.เกรดไม่สวยแต่จะติดเตรียมฯ
5.เด็กซุ่ม
6.เด็กบ้านนอก บอก “จะติดเตรียมฯ”

วิธีออมความรู้
1.ใช้วิธีจด ทำให้จำขึ้นใจ
2.print ข้อสอบมาทำ
3.กดpause เพื่อทำโจทย์
4.ติวกับเพื่อนด้วย, ชวนเพื่อนรักมาดู
5.ออมความรู้ขณะสมองสดใส พักผ่อน
เพียงพอ
6.ดูทุกเรื่อง เข้าใจทุกเรื่อง ติดเตรียมฯแน่
7.อย่าลืมท่องศัพท์ อ่านบทความภาษา
อังกฤษ ดูข่าวสำคัญ
8.เป็นเด็กดีเสมอ

 

ถ่ายทอดความทรงจำ ครั้งพี่ติดเตรียมฯ
การติดเตรียมฯไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝัน ทำอย่างไรจึงจะติดเตรียมฯได้ เป็นคำถามที่พบบ่อย แต่ไม่ค่อย
จะมีคำตอบที่ถูก อาจเป็นเพราะกลัวคนไม่มากวดวิชา อาจกลัวว่าจะถูกคู่แข่งแซงหน้า เราจึงพบว่าแม้
บางคนจบม.ต้นมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง 3.9 หรือ 4.00 ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจจะติดเตรียมฯได้
แต่เราอยากจะบอก เพราะอยากให้การแข่งขันนั้นเท่าเทียม คำตอบของการติดเตรียม คือการมี
ความสามารถในการติดเตรียมฯ นั่นเอง

ความสามารถในการติดเตรียมฯ คืออะไร

1.การมีความรู้เกินกว่าชั้นม.ต้น ข้อสอบเตรียมอุดมฯ ถามในสิ่งที่เกินความรู้ระดับม.ต้นที่น้องเรียน
มา เราจึงต้องมีความรู้ต่างๆเหล่านั้นอย่างครบถ้วน อย่างเพียงพอ

2.การมีทักษะในการทำโจทย์
ข้อสอบเตรียมฯมีลักษณะเฉพาะที่ต้องอาศัยสิ่งที่มากกว่าความรู้ นั่น
คือ “ทักษะ” ในการทำโจทย์ นั่นคือความ การรู้หลักในการคิด วิธีทำ การตอบ และการเข้าใจโจทย์อย่าง
ถ่องแท้ ในทุกรูปแบบ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนเป็นร้อยๆชั่วโมง จนเกิดความคล่องแคล่ว เกิดความชำนาญ
เชี่ยวชาญ เจน มองทะลุปรุโปร่ง ทำข้อสอบเก่าสัก2-3รอบ

3.การสะสมความรู้
ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน ความรู้ที่เราสะสมไว้วันหนึ่งจะถูกนำ
มาใช้อย่างแน่นอน เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าข้อสอบปีนี้จะออกอะไร จะพลิกแพลงอย่างไร ความ
รู้ที่เราสะสมไว้ต่างหากคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ
ข่าวสารบ้านเมือง หลักภาษาไทย วรรณคดี ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่น้องจะเก็บสะสมไว้ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง
อย่างมีค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะมากวดวิชาให้น้องได้ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

4.ติวกับเพื่อน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน เป็นสิ่งที่ทำให้เราจดจำความรู้ เกิดความกระจ่างได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อ อยากให้น้องยกทีมกันติดเตรียมฯ เป็นกลุ่มขบวนการเด็กซุ่มตามแบบฉบับของormschool
ขออวยพรให้ติดเตรียมฯและเป็นเด็กดี :D

 

รายละเอียด

ตัวอย่าง ติดเตรียมฯ (มหิดลวิทย์)

ตัวอย่าง ติดเตรียมฯ (เคมี)


ตัวอย่าง ติดเตรียมฯ (ฟิสิกส์)


ตัวอย่าง ติดเตรียมฯ (ชีวะ)


ตัวอย่าง ติดเตรียมฯ (เลข)

ติดเตรียมฯ-วิทย์
จำนวน 169 ตอน 159.46 ชั่วโมง
1.กลศาสตร์ติดเตรียม
a.ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
b.ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
c.แรง มวล น้ำหนัก โพรเจกไทล์ แรงเสียดทาน
d.งาน กำลัง พลังงานกล
e.เครื่องกล คาน พื้นเอียง สกรู ลิ่ม ล้อ เพลา รอก
f.โมเมนตัม
g.ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ อะคีมีดีส แรงลอยตัว
h.ความดัน หลักแบร์นูลลี
2.ความร้อน
a.อุณหภูมิ ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน
b.ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
c.สมดุลความร้อน อุณหภูมิผสม
d.ความชื้นอากาศ
3.คลื่น เสียง แสง
4.พลังงานไฟฟ้า
5.เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2552
6.เฉลยข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ ปี2551 ปี2552
7.ตะลุยโจทย์เคมีติดเตรียมฯ
8.เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2534
9.เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2535
10.เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2536
11.เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2537
12.เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ วิทยาศาสตร์ ปี2538
13.เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม1
14.เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม2
15.เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม3
16.เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ พสวท. เล่ม4
17..ตะลุยโจทย์ชีววิทยาติดเตรียม 300 ข้อ
18.เฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก)ชีววิทยา ปี2549 ปี2550

ติดเตรียมฯ-เลข
จำนวน 104 ตอน 97.57 ชั่วโมง
1.สมการเชิงเส้น—ตะลุยโจทย์
2.ความน่าจะเป็น—ตะลุยโจทย์
3.ตรีโกณมิติ—ตะลุยโจทย์
4.เลขยกกำลัง—ตะลุยโจทย์
5.สถิติ—ตะลุยโจทย์
6.เรขาคณิตและวงกลมร—ตะลุยโจทย์
7.การแปรผัน—ตะลุยโจทย์
8.พื้นที่ผิวและปริมาตร—ตะลุยโจทย์
9.พหุนาม—ตะลุยโจทย์
10.สมการกำลังสอง—ตะลุยโจทย์
11.อัตราส่วนร้อยละ—ตะลุยโจทย์
12.ปีทาโกรัส—ตะลุยโจทย์
13.สามเหลี่ยมคล้าย—ตะลุยโจทย์
14.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2534
15.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2535
16.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2536
17.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2537
18.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2539
19.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2540
20.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2542
21.ข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ปี2543
22.แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด1
23.แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด2
24.แนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ชุด3
25.ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ปี2551

ติดเตรียมฯ-อังกฤษ
จำนวน 34 ตอน 30.28 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2534
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2535
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2536
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2537
เฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ ปี2538
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NETม.3 ปี2552
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาอังกฤษ

ติดเตรียมฯ-ไทย
จำนวน 13 ตอน 10.19 ชั่วโมง
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ปี2552
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2534
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2535
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2536
เฉลยข้อสอบเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย ปี2537
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย

ormSocial ม.ต้น
จำนวน 33 ตอน 27.71 ชั่วโมง
1.เศรษฐศาสตร์
2.ศาสนา
3.หน้าที่พลเมืองฯ
4.ภูมิศาสตร์
5.ประวัติศาสตร์ไทย

ormMath ม.ต้น
จำนวน 125 ตอน 119.92 ชั่วโมง
1.จำนวนและตัวเลข
2.คู่อันดับ กราฟ
3.เลขยกกำลัง
4.จำนวนจริง
5.พหุนาม
6.การแยกตัวประกอบพหุนามและเศษส่วนพหุนาม 7.สมการ+อสมการ(ตัวแปรเดียวและ2ตัวแปร)
8.สมการกำลังสองและการแก้ระบบสมการกำลังมากกว่า1
9.พาราโบลา
10.การแปรผัน
11.อัตราส่วนร้อยละ
12.ความคล้าย
13.ปีธาโกรัส
14.ตรีโกณมิติ
15.ความน่าจะเป็น
16.สถิติ
17.พื้นที่ผิวและปริมาตร
18.เรขาคณิตและวงกลม
19.โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

ormSci
จำนวน 70 ตอน 62.81 ชั่วโมง
1.ชีววิทยา ม.ต้น
2.ฟิสิกส์ ม.ต้น
a.การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ b.แรงที่กระทำต่อวัตถุ
c.พลังงานกล d.พลังงานความร้อน e.แสง f.พลังงานไฟฟ้า
3.โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ต้น
4.เคมี ม.ต้น
a.สารรอบตัว b.ธาตุและสารประกอบ c.กรด-เบส d.การทดสอบสาร
e.น้ำ f.การเปลี่ยนแปลงสาร g.การแยกสาร+เซลล์ไฟฟ้าเคมี h.กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ormThai ม.ต้น
จำนวน 53 ตอน 44.64 ชั่วโมง
หลักภาษา
1.พยัญชนะ 2.คำ 3.ลักษณะภาษาไทยแท้ 4.ชนิดของคำ
5.ประโยค 6.ระดับของภาษา 7.การใช้พจนานุกรม
8.แบบฝึกหัดสะกดคำ 9.การใช้คำให้ถูกตามความหมาย
10.คำพ้องรูป 11.กลอน กาพย์ โคลง
วรรณคดีวิจักษณ์ คุณค่าวรรณศิลป์
วรรณคดี
1.ราชาธิราช 2.บทสามัคคีเสวก 3.ศิลาจารึก
4.รามเกียรติ 5.กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง
6.โคลงสุภาษิต โสฬสไตรยางศ์
7.กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า 8.บทละครพูด เห็นแก่ลูก
9.พระอภัยมณี 10.พระบรมราโชวาท
11.อิศรญาณภาษิต 12.บทพากษ์เอราวัณ