ormschool 's Concept
ormschool.com | ถ่ายทอดความทรงจำ | ติดเตรียมฯ | ไม่ได้ทำโจทย์ย้อนหลัง10ค.ศ. อย่าเพิ่งคิดเอ็นทรานซ์ | ความรู้เท่าเทียม |


 ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์ชีววิทยา 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2 ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์เคมี 10ค.ศ. เวอร์ชั่น
2


ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์ภาษาอังกฤษ 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2

 

ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์คณิตฯ 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2


ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์ฟิสิกส์ 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2
ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์ภาษาไทย 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2


ตัวอย่าง เฉลยข้อสอบเอ็นท์สังคม 10ค.ศ. เวอร์ชั่น2

เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2

"ไม่ได้ทำโจทย์ย้อนหลัง10ค.ศ. อย่าเพิ่งคิดเอ็นทรานซ์"


เฉลยข้อสอบเอ็นท์10ค.ศ.ย้อนหลังเวอร์ชั่น2 นี้ เราพัฒนาขึ้นมาจากเวอร์ชั่น1

สิ่งที่เราทำคือ
1.การอธิบายและวิเคราะห์โจทย์ เนื่องจากปัญหาสำคัญของนักเรียนส่วนใหญ่คือการไม่เข้าใจคำถามที่โจทย์ถาม

2.การพูดซ้ำๆและย้ำถึงความรู้ที่นำมาใช้จริงในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ เพื่อน้องจะได้เห็นว่าความรู้ที่นำมาใช้ตอบคิดมีลักษณะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าโจทย์1ข้อจะใช้ความรู้มากกว่า1เรื่องเสมอๆ

3.ประสบการณ์จริงจากการเจอข้อสอบข้อนั้นๆ จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้ แต่มันคือสิ่งที่คนที่ผ่านสนามสอบมาจริงเท่านั้นอย่างเราที่จะบอกกับน้องๆได้

เราได้ถ่ายทำใหม่ทั้งหมดทดแทนชุดเดิม
ด้วยคุณภาพการถ่ายทำที่คมชัดที่สุด
ไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จ มีแต่ทางที่ถูกเท่านั้น นั่นคือการทำข้อสอบย้อนหลัง โดยตั้งเวลาเหมือนเราสอบจริง และทำทุกข้อ ขออวยพรให้น้องเอ็นท์ติและเป็นเด็กดี


ประกอบด้วย
1.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาฟิสิกส์ เวอร์ชั่น2
2.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาเคมี เวอร์ชั่น2
3.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาชีววิทยา เวอร์ชั่น2
4.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาคณิตศาสตร์ เวอร์ชั่น2
5.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่น2
6.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาภาษาไทย เวอร์ชั่น2
7.เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง 10ค.ศ. วิชาสังคม เวอร์ชั่น2

รายละเอียด

ชีววิทยา 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2
(55 ตอน 52.14 ชั่วโมง)
โดย ที่1ประเทศสองสนาม และเจ้าของเหรียญทองชีวะโอลิมปิก
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาO-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบชีววิทยาA-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบชีววิทยาA-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบชีววิทยาPAT ตุลาคม ปี2552


ภาษาอังกฤษ 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2

(87 ตอน 84.15 ชั่วโมง)
โดย ผู้มีคะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดของประเทศ และCU-TEP669
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ปี2547
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ปี2541
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2542
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2542
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2543
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี25
43

ฟิสิกส์ 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2
(109 ตอน 101.93 ชั่วโมง)
โดย ท๊อปสูงสุดวิทยาศาสตร์A-NETของประเทศ และเจ้าของสถิติทำโจทย์ย้อนหลัง10ค.ศ.3รอบ
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี2553
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT กรกฎาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT ตุลาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT มีนาคมปี2552
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ปี2548 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2547 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2547 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2546 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2546 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2545 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2545 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2544 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2544 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2543 Version2
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2543 V
ersion2


เคมี 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2
(119 ตอน 112.06 ชั่วโมง)
โดย เจ้าของเหรียญเงินเคมีโอลิมปิก
และท๊อปสูงสุดวิทยาศาสตร์A-NETของประเทศ

เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ปี2548
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2547
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2547
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2546
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2546
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ตุลาคมปี2545
เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ มีนาคมปี2545
เฉลยข้อสอบเคมีPAT มีนาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT กรกฎาคม ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT ตุลาคม ตอน1ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีPAT ตุลาคม ตอน2ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2549 version2
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2550
เฉลยข้อสอบเคมีANET ปี2551
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2549 version2
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2550
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2551
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2552
เฉลยข้อสอบเคมีONET ปี2553


คณิต 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2
(126 ตอน 122 ชั่วโมง)
โดย ท๊อปสูงสุดคณิตศาสตร์A-NETของประเทศ
และคะแนนเต็ม100 คณิตO-NET

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2550
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2551
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT มีนาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT กรกฎาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT ตุลาคมปี2552
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ปี2548
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2547
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2547
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2546
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2546
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2544
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี2544
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ ตุลาคม ปี2543
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์ มีนาคม ปี
2543


ภาษาไทย 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2

(55 ตอน 52.10 ชั่วโมง)
โดย ที่1ประเทศวิชาภาษาไทยคนล่าสุด
เฉลยข้อสอบภาษาไทย A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาไทย A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2553


สังคม 10 ค.ศ. เวอร์ชั่น2

(38 ตอน 34.83 ชั่วโมง)
โดย ที่1ประเทศวิชาสังคม
เฉลยข้อสอบสังคม A-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบสังคม A-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2550
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2551
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2552
เฉลยข้อสอบสังคม O-NET ปี2553